Nyheter

Med anledning av nyhetsbyrån Testfaktas test och analys av akrylamid i svenska chips

 

 

Testfakta har anlyserat halterna av akrylamid i olika Sourcream & Onion-chips. Halten på OLW:s Sourcream & Onion-chips fick i analysen högt testvärde. Orkla Confectionery & Snacks har bemött Testfakta med svar och detta uttalande har publicerats i olika medier under 12-13 januari.

Testfaktas värde på 1700 mikrogram per kilo är ett värde som kan förekomma och är en normal variation på just den här potatissorten, men det ligger i det övre skiktet.

Vi tycker att det är bra att det görs undersökningar och tester kring akrylamid, men naturligtvis är det tråkigt att våra chips ligger högt. I det här fallet är testen gjord på chips av potatis som är lagrad och kommer från potatissorten Saturna som odlas och länge har varit vanlig i chips i Sverige.

Orkla Confectionery & Snacks arbetar intensivt och långsiktigt med akrylamid. Vi ligger i linje med de riktlinjer från Livsmedelsverket som för närvarande gäller. Under våren 2018 träder de nya EU-föreskrifterna med sänkta riktnivåer i kraft och vi implementerar nu dessa krav. Vi arbetar utifrån den Code of Practice som finns för branschen och rättar oss efter detta med mål att få ned halterna av akrylamid. Vi följer de råd och riktlinjer som finns.

Vi har sett över de potatissorter vi använder, vi använder svensk potatis i våra produkter, och vi har under de senaste åren arbetat med att fasa ut Saturna. Detta är vi klara med under 2018, det är sista odlingsåret. Saturna är den sort som innehåller mest akrylamid. Vi arbetar också med hur potatisen lagras, transporteras, hanteras och genom processinställningar.

Våra konsumenter ska fortsatt kunna äta våra chips utan oro.

Vad är akrylamid?

Akrylamid är ett ämne som bildas vid upphettning av alla stärkelserika livsmedel, speciellt vid höga temperaturer, det är alltså ingenting som vi själva tillsätter vid produktion. EU har valt att ändra lagstiftningen för att minska halten akrylamid vi får i oss totalt genom alla livsmedel.

Enligt Livsmedelsverket handlar det om livstidsexponering, det är inte ett ämne som man blir sjuk av om man får i sig en extra hög dos vid ett tillfälle utan vad man får i sig under en livstid. 

I den nya lagstiftningen som träder i kraft nu i april 2018 har man lagt med en samling riskreducerande åtgärder samt sänkta riktnivåer.

 

Är det farligt att äta OLW:s chips?

Även om akrylamidhalten i chipsen i detta test visar högt testvärde så är det inte farligt att äta chips då chips står för en liten del av det totala intaget akrylamid. Enligt Livsmedelsverket i Sverige är det svårt att ge exakta värden eftersom många faktorer spelar in, exempelvis mängden man äter och att halterna i samma typ av livsmedel varierar från gång till gång. Livsmedelsverket anger att ungefär en tredjedel av den akrylamid människor får i sig genom födan kommer från flera olika potatisprodukter (pommes frites 16 %, stekt potatis 10 %, chips 10 %), medan en tredjedel kommer från kaffe och en tredjedel från bröd.

Är man orolig för det totala intaget akrylamid kan man enligt Livsmedelsverkets råd:

  • Ät varierat, det vill säga ät olika sorters mat. Då minskar risken att få i sig skadliga halter av något ämne.
  • Ugnsbaka/fritera/grädda/rosta potatis och potatisprodukter, bröd och bakverk tills de blir gyllengula snarare än bruna. Halten akrylamid blir högre ju mörkare de blir. När det gäller mjukt bröd är akrylamidhalten allra högst på ytan. Vid kokning bildas inte akrylamid.