Hållbarhet

Inget snacks om saken!

 

Genom vårt moderbolag Orkla är vi stolta över att vara en del av FN:s initiativ Global Compact. Avtalet ger oss riktlinjer för hur vi ska arbeta med mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö samt motverka korruption.  Läs mer om Orkla-koncernens hållbarhetsarbete här.

Hälsosammare produkter

Produkter som underlättar en hälsosammare livsstil blir allt viktigare för konsumenter. Vi vill erbjuda fantastiskt goda produkter som innehåller mer av det som är bättre för dig. Med målsättningen att erbjuda fler hållbara val lanserade vi under 2018 och 2019 OLW Linschips i fyra olika smaker och OLW Kikärtschips med hög proteinhalt och mindre fett.

Våra hälsosammare chips!

Grön el

Redan under 2017 gick vi över till grön el i hela företaget – el producerad av förnyelsebara källor.  Vi har kartlagt vår energianvändning och har tagit fram förslag på vilka aktiviteter som bör göras för att minska energiförbrukningen per producerad mängd produkt.

Under 2017 utfördes en energikartläggning i vår chipsfabrik som gav förslag på vilka aktiviteter som bör göras för att minska energiförbrukningen. Exempel på förbättringar är att vi i Filipstad minskade förbrukningen av vatten med 28 000 liter och gasol med 225 000 kg under 2018. Detta genom att bygga om och investera i ny och mer effektiv utrustning samt även se över hur vi jobbar. Vi har minskat tryckluftsläckage genom läcksökning och förbrukar även mindre tryckluft i produktionen. Vårt produktspill blir till bioetanol.

Sociala samarbeten:

Med vårt CSR-samarbete vill vi ta ett socialt ansvar som kan bidra och göra skillnad i samhället. Det har en tydlig koppling till vår värdegrund – att göra små stunder större.

Vi är stolt partner till barnrättsorganisationen @Maskrosbarn. Maskrosbarn arbetar för barns rätt till en trygg uppväxt. Vi har följt deras arbete i flera år och vet hur viktigt deras arbete är. Varje år stöttar de många hundratals barn i långsiktiga treårsprogram och resultaten är jättefina! Vill ni också vara med och bidra? Swisha 123 467 34 55.

Vi på OLW bidrar med gemenskap och trygghet genom ekonomiskt bidrag samt med snacks till de torsdagsmys som Maskrosbarn arrangerar och i samband med lägerverksamheten. Dessutom sprider vi kunskapen i våra kanaler om organisationens viktiga arbete.

Läs mer om Maskrosbarn

Mindre akrylamid

Vi har under lång tid tagit del av den senaste kunskapen och forskningen om hur vi tar hand om potatisen i hela chipstillverkningen på bästa sätt för att minska risken för akrylamid. Det gäller såväl lagring och transporter som produktions- och processinställningar. Detta sker i tät samverkan med våra nordiska Orkla-kollegor där vi utbyter kunskap, men också med hela branschen. Det finns också en Code of Practice för att minska risken för akrylamidbildning som vi följer.