Grön el

Minskad energiförbrukning

2017 blev vi grönare och starkare på hållbarhet! Hela företaget har gått över till grön el vilket betyder att vi använder el med  ursprungsgaranti från förnybara källor, och det är faktiskt inte så komplicerat som det låter. En ursprungsgaranti är ett bevis på att en viss mäng el produceras från förnybara källor, till exempel att elen produceras i ett vatten-eller vindkraftverk. Genom att endast köpa el med ursprungsgaranti ser vi alltså till att köpa förnybar el motsvarande den mängd el vi använder i produktionen.

På så vis har vi genom att kraftigt minska energiförbrukningen per producerad mängd produkt bidragit ytterligare till att minska våra utsläpp av växthusgaser.

2017 kartlade vi hur mycket energi som användes i vår chipsfabrik och genom det tog vi fram förslag på saker som behövde göras för att minska förbrukningen. Till exempel sparade vår fabrik i Filipstad 28 000 liter vatten och 225 000 kilo gasol under bara ett år. Vi byggde om och investerade i ny och mer effektiv utrustning samtidigt som vi såg över hur vi jobbade. Numera blir även allt vårt produktspill till bioetanol. Våra snacks blev plötsligt mycket godare, eller hur!

Shopping Cart
Scroll to Top