Grön el

Minskad energiförbrukning

2017 blev vi grönare och starkare på hållbarhet! Hela företaget har gått över till grön el vilket betyder att vi bara använder el producerat från förnyelsebara källor, och det är faktiskt inte så komplicerat som det låter. Vi har kraftigt minskat energiförbrukningen per producerad mängd produkt vilket betyder extremt mycket mindre utsläpp av växthusgaser.

2017 kartlade vi hur mycket energi som användes i vår chipsfabrik och genom det tog vi fram förslag på saker som behövde göras för att minska förbrukningen. Till exempel sparade vår fabrik i Filipstad 28 000 liter vatten och 225 000 kilo gasol under bara ett år. Vi byggde om och investerade i ny och mer effektiv utrustning samtidigt som vi såg över hur vi jobbade. Numera blir även allt vårt produktspill till bioetanol. Våra snacks blev plötsligt mycket godare, eller hur!

Shopping Cart
Scroll to Top