Nu har vi gått tillbaka till solrosolja i våra snacksprodukter!

På OLW använder vi solrosolja i vår tillverkning av chips. Under 2022 i samband med kriget i Ukraina, drabbades vi som många andra företag av brister på råvaror.  Ukraina är nämligen en av världens viktigaste exportörer av jordbruksprodukter som exempelvis vete, korn, majs och raps. De är även en viktig producent och exportör av solrosolja. För OLW var det främst bristen på solrosolja som påverkade vår förmåga att kunna producera och leverera chips till den svenska marknaden. Därför fick vi tillfälligt köpa in RSPO-certifierad segregerad palmolja till vår produktion. Nu under 2023 har vi kunnat gå tillbaka till solrosolja, vilket vi tycker är fantastiskt!

Vilken matolja?

Vi på OLW följer alltid Livsmedelsverkets råd och regler för våra produkters innehåll och märkning av förpackningar. Läs mer om Livsmedelsverkets regler på Livsmedelsverkets hemsida. Vid bäst-före-märkningen på din produkt kommer du att kunna se vilken olja som använts, där ”PO” står för palmolja och ”SO” står för solrosolja.

Kriget i Ukraina orsakade brist på råvaror

I krisens spår drabbas vi som många andra företag av brister på råvaror. För OLW är det främst bristen på solrosolja som påverkar vår förmåga att kunna producera och leverera chips till den svenska marknaden. Därför fick vi under 2022 tillfälligt köpa in certifierad segregerad palmolja till vår produktion.

Precis som resten av världen följer vi situationen i Ukraina noga. Vi anser att Rysslands invasion av Ukraina är helt oacceptabel och vi är bedrövade över det lidande som det ukrainska folket behöver gå igenom.

Förutom den humanitära katastrofen som kriget innebär får det även stor påverkan på den globala livsmedelsindustrin. Redan i samband med pandemin uppstod brist på råvaror och emballage på världsmarknaden. Kriget i Ukraina medför ytterligare effekter och leder till stora brister av råvaror. Ukraina är nämligen en av världens viktigaste exportörer av jordbruksprodukter som exempelvis vete, korn, majs och raps. De är även en viktig producent och exportör av solrosolja. Faktum är att Ukraina (och Ryssland) står för majoriteten av den globala produktionen av solrosolja. Ukrainas produktion är av förståeliga skäl kraftigt reducerad och Ryssland varken vill eller kan vi köpa något från. Den här bristen skapar betydande problem för hela livsmedelsbranschen eftersom solrosolja är en flitigt använd ingrediens i många livsmedel, även våra.

På OLW använder vi solrosolja i vår tillverkning av chips, men när bristen var så total behövde vi tillfälligt ändra till en annan vegetabilisk olja för att kunna fortsätta vår produktion. Därför fick vi tillfälligt under 2022 gå över till att använda RSPO-certifierad segregerad palmolja. RSPO står för Round Table for Sustainable Palm Oil, en icke-vinstdrivande organisation vars certifiering innebär att palmoljan följer ett antal hållbarhetskriterier, exempelvis att den inte odlats i urskogar, torvmarker, områden med skyddade skogar eller områden där svedjebruk används vid plantager. Att den palmolja vi köper in är segregerad innebär att vi kan spåra oljan hela vägen, vilket är ytterligare en garanti att palmoljan är så hållbar som möjligt och i linje med WWF:s rekommendation för användning av palmolja. Vi köpte enbart in RSPO-certifierad segregerad palmolja och stöttade RSPO:s arbete. Under tiden pågick ett arbete för att finna nya leverantörer av solrosolja för att vi skulle kunna gå tillbaka till vårt originalrecept med solrosolja igen. 

Shopping Cart
Scroll to Top